AANTREKKELIJKER PARKEERAANBOD TRAMWEGLEI & LEOPOLDPLEIN!

Sinds 1 juli 2016 greep het stadsbestuur ook in op parking Tramweglei om er meer plaats te maken voor bewoners en bezoekers van onze stad. De automaten leveren er tickets af om 5 uur gratis te parkeren. Dat blijkt aan te slaan, want de teller van deze gratis tickets, ongeveer 10.700 sinds 1 januari (op minder dan 4 maanden tijd). De vorige cijfers waren over de periode van 6 maanden, met piekdagen tot 185 gratis parkeerbeurten per dag.

De parkings aan de Tramweglei en Leopoldplein krijgen bovendien extra capaciteit voor fietsers en automobilisten. Daarvoor werkt de NMBS een concreet plan uit. Ten laatste in het najaar van 2017 zou de uitbreiding een feit moeten zijn. De doelstelling is om meer dan 100 bijkomende plaatsen voor fietsen te voorzien en 100 bijkomende parkeerplaatsen aan te leggen. De huidige fietsenstallingen aan perron 1 zullen bovendien ook overdekt worden en er wordt specifiek aan ruimte gedacht voor het parkeren van bromfietsen, bakfietsen en fietsen met fietskar.

Parkeren kan je ook gratis (zonder ticket) op parking De Mol, parking Zaat en parking Wallehof. Na 19 uur parkeer je overal gratis, behalve in de ondergrondse parkings Grote Markt en Dungelhoeff.

Als je slechts een half uur parkeert in parking Dungelhoeff, parkeer je gratis. Voor parking Grote Markt geldt hetzelfde als je binnen de 20 minuten de parking uitrijdt.

Datum gepost: 
woensdag, 3 mei, 2017