De Economische raad

“De Economische Raad adviseert het bestuur over aspecten die betrekking hebben op het economische beleid van Lier. De raad behartigt zo de belangen van de Lierse economie in haar uiteenlopende bedrijvigheden, waaronder detailhandel en horeca, openbare markten en ambulante handel, handels- & ambachtsondernemingen, industrie en vrije beroepen.

De raad stimuleert dialoog en samenwerking tussen handelaars/ondernemers, hun respectievelijke verenigingen, de stad en de hogere overheid. Om die reden is de adviesraad samengesteld worden uit vertegenwoordigers van handels-, bedrijfs-, belangen- en beroepsverenigingen en experten/(ervarings)deskundigen.”

Bekijk hier de ledenlijst 2014