LOGIN

Logo shoppen in Lier

Mondmasker verplicht

Omwille van de stijgende cijfers in het aantal besmettingen besliste de nationale veiligheidsraad en de Antwerpse provinciale crisiscel op maandag 27 juli over extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 

Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet te allen tijde op het openbaar domein en elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats van het gehele grondgebied van de provincie Antwerpen verplicht een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben. Eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar is verplicht om een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof te dragen op de openbare ruimte evenals op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd.

Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis).

Gelet op het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie dat intensief sporten met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting evenmin tijdens het intensief sporten voor zover en in de mate deze sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van een personen.

Lees alle bijkomende maatregelen